Verloskundig EPD

Het Verloskundig EPD is een specialistisch elektronisch dossier dat de verloskunde afdeling in staat stelt om alle gegevens over de verschillende stadia van de zwangerschap te registreren in één dossier. Met het Verloskundig EPD worden gegevens eenmalig geregistreerd en hergebruikt zodat dubbel registreren wordt voorkomen. Verschillende disciplines die zijn betrokken maken gebruik van hetzelfde dossier. Patiëntparticipatie is mogelijk door het aanbieden van online vragenlijsten, waarvan de resultaten worden geïntegreerd in het dossier.

 

Verslaglegging kan plaatsvinden voor zowel medische als niet-medische bevallingen. Hierbij kan het Verloskundig EPD gekoppeld worden aan andere systemen zoals Lab, EVS en PACS. Automatische signalering vindt plaats op afwijkende resultaten, zodat hierop actie kan worden ondernomen. Vanuit het Verloskundig EPD worden eenvoudig documenten gemaakt zoals Huisartsbrieven, Kraamoverdrachtsformulier of een Zwangerschapskaart.

 

Gegevens die in het Verloskundig EPD worden verzameld zijn de bron om gegevens elektronisch te versturen naar de Perinatale Registratie (PRN) via HL7v3 berichten.

 

Kenmerken

  • Dossier voor gehele zwangerschap
  • Gebruik door meerdere disciplines
  • Hergebruik gegevens
  • Partusverslag
  • Aanlevering PRN dataset
  • Dossierfunctionaliteit CTG-systeem
  • Medische en niet-medische bevallingen
  • Integratie verpleegkundig dossier